DE GROENE LOPER HOF VAN TWENTE
Samen met jou willen we de Hof groener maken

Bestel bloembollen voor bijen bij de Groene Loper Hof van Twente

De Groene Loper Hof van Twente verlengt het bestellen van bloembollen  t/m 30 augustus 2018. Ga direct naar het bestelformulier

Groene Loper Hof van Twente heeft zelf ook bloembollen ingekocht via Landschap Overijssel. Daarom kunnen buurtinitiatieven  één  tot 3 pakketten met 1.000 gemengde, biologische en bij-vriendelijke bloembollen bestellen ter waarde van  €106,- per pakket. 1 pakket is voldoende voor 100 vierkante meter. Vraag met minimaal 4 buren een tot 3 pakketten aan, en zoek samen een plaats ( het liefst in openbaar groen in de straat of berm ) of in aaneengesloten voortuinen. Download hier het bestelformulier 

Vooral vroege bijensoorten, zoals hommels hebben het lastig. In de stad is nog relatief wat aanbod van voedsel in tuinen en in parken. In het buitengebied is het slechter gesteld. Deze bollenactie richt zich dan ook met name op bijen in de stadsrand en het buitengebied. Dus, ga op zoek naar een mooie zonnige plek in het openbaar groen en/of stadsrand of buitengebied, waar bollen geplant mogen worden. Naast voedsel is nest-gelegenheid belangrijk. 70% van de bijen nestelt in de grond. Zorg daarom voor zanderige plekken in de zon vlakbij de bollen. Dan kunnen de bijen in het voorjaar naast de bloeiende bollen nestelen.