DE GROENE LOPER HOF VAN TWENTE
Samen met jou willen we de Hof groener maken

De groene pluim?

De Groene Pluim is een rondreizend kunstwerk dat steeds wordt doorgegeven aan iemand die volgens de huidige bezitter van de Groene Pluim een compliment verdient voor zijn of haar inzet voor biodiversiteit.De Groene Pluim is een compliment wat navolging verdient.

Marjan van Lambalgen van landgoed Driebelterveld geeft de Groene Pluim door aan Henri en Hanneke Bouwmeester. Op 8 juli 2019 werden -tijdens een vergadering van de Vogelwerkgroep NIVON Goor- Henri en Hanneke Bouwmeester verrast door Marjan van Lambalgen en Ina van de Riet. Ze droegen de -uit drie delen bestaande Groene Pluim- binnen in Buurtgebouw `t Kaspel. De reden waarom Marjan van Lambalgen de Groene Pluim  aan Henri en zijn partner Hanneke doorgeeft is hun onvermoeibare betrokkenheid  en passie voor biodiversiteit en vooral voor vogels. Marjan vertelt:  “Henri en Hanneke hebben veel kennis en dat heeft mij veel geleerd. Vooral ook Hanneke, die met kinderen samen in de nestkastjes kijkt en kinderen van alles vertelt maakt mij blij en super trots” . Henri en Hanneke delen met hart en ziel hun kennis  op een overigens uiterst reële wijze. Dat verdient de pluim!Voor Marjan van Lambalgen is het, als verbinder en samen-werker, een extra om bedrijven en organisaties op deze manier te stimuleren om elkaar nog meer op te zoeken en waar mogelijk, samen te werken.

groene pluim voor henri en hanneke bouwmeester
groene pluim voor hele nivon vogelwerkgroep

Immers 1 plus 1 = 11. Henri en Hanneke gaven vervolgens tijdens hun bijeenkomst in buurtgebouw `t Kaspel aan de pluim met de hele werkgroep te willen ontvangen. Samen is meer dan alleen en dat gebeurde dus ook! Samen op de foto!

Nicole van Rein van de Woeste Wieven gaf op 10 mei 2019 de Groene Pluim door aan Marjan van Lambalgen voor haar B&B op landgoed Driebelterveld.  De Groene Loper is verheugd, want iedere terugkerende gast van deze B&B mag een inheemse boom of struik planten op dit landgoed.  Samen maken we de Hof van Twente groener! De Groene Pluim wordt over 2 maanden op 10 juli weer doorgegeven aan….?

groene pluim doorgegeven aan BB Driebelterveld in Markelo

De familie Keuper overhandigde op donderdag 14 februari 2019, tijdens het evenement:  `Hart voor Groen, met liefde meters maken voor natuur’ georganiseerd door Natuur voor Elkaar www.natuurvoorelkaar.nl   de Groene Pluim aan de Woeste Wieven in Diepenheim. De  Woeste Wieven krijgt de groene Pluim van de familie Keuper www.keuper-pasta.com, omdat zij er  op een duurzame manier voor gezorgd hebben, dat een eeuwenoude Twentse boerenhoeve een nieuwe functie heeft gekregen, met alle mogelijke moderne recreatieve faciliteiten en met behoud van tal van karakteristieke elementen uit het verleden.  Door alle investeringen die er voor het gereedkomen van de gebouwen en buitenruimte zijn gedaan, is het voor veel mensen mogelijk geworden (opnieuw) kennis te maken met de Twentse gastvrijheid en natuur. De Woeste Wieven www.dewoestewieven.nl verwent haar gasten met zoveel mogelijk uit de streek afkomstige producten en laat op die manier ook zien duurzaamheid een warm hart toe te dragen

overhandiging groene pluim aan Woeste Wieven
IMG_20180328_092824314 (1)

De Groene Pluim is gemaakt door Tonnie Blanken en Marianne Jonkhans en mogelijk gemaakt door Ina van de Riet van Atelier Gein. In de maand van de biodiversiteit van 22 april t/m 22 mei 2018 wordt de pluim voor het eerst uitgegeven door de ‘makers’, Tonnie Blanken en Marianne Jonkhans aan een bedrijf, maatschappelijk initiatief of een persoon in de gemeente Hof van Twente. De Groene Pluim wisselt bij voorkeur eens in de 2 maanden van plek in de gemeente Hof van Twente.

Op 10 mei 2018 is de Groene Pluim voor het eerst uitgereikt aan Sylvia Lotte van Ayurveda Twente. lees meer 

Op 10 juli heeft  Sylvia Lotte de Groene Pluim  doorgegeven aan familie Keuper in Hengevelde vanwege hun initiatief om spelt  te verbouwen en daar zelf pasta van de maken. Maar er is nog een reden; Sylvia Lotte geeft aan te genieten van de koeien van de familie Keuper die nog steeds lekker buiten in de wei staan te grazen. Persbericht De Groene Pluim overhandigd aan familie Keuper uit Hengevelde

Sylvia Lotte overhandigd groene pluim aan familie Keuper
groene pluim silvia lotte ayurveda twente (2)