Sinds november 2019 planten we extra bomen en willen we helpen mogelijk maken om 1,1 miljoen extra bomen te planten in Overijssel.  Vanmiddag hebben we een boom uit onze boomcirkel geplant ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid bij het vliegtuigmotor-monument op de Kattenberg in Markelo. Het is de meidoorn en deze komt uit de serie van 35 bomen uit onze bomencirkel.  Er is inmiddels een boomwerkgroep actief olv de Groene Loper. Deze bevrijdingsboom voor Markelo, zal in het voorjaar rood bloeien op deze gedenkwaardige plek. Samen maken we natuur van onze buurt!  Onder toeziend oog van vele vrijwilligers van de stichting SCHERM (Stichting Cultuur
Historische Elementen Rondom Markelo), Stichting Fallen Airmen en Stichting
Heemkunde hebben Hendrik Potman en Joan Morsink samen met Ina van de Riet
van de Groene Loper de boom geplant. Wil je meer weten over extra bomen planten in de Hof van Twente?

         

De locatie waar de boom is geplant, bij het vliegtuigmotor-monument vind je vanaf de Traasweg 2 in Markelo door het kerkepad-tichelroute te volgen.