Ideeformulier struikenactie eetbaar groen

Ideeformulier eetbaar groen (struiken) via de groene loper hof van Twente?
Het je een idee om in openbaar gebied struiken aan te planten eetbaar voor mens en dier en vooral ter versterking biodiversiteit? Denk aan een berm, een plantsoen of bij een rustpunt of ??? Je hebt vast nog betere ideeën! Vul alle vragen in. SAMen maken we de Hof ACTIEF en BETROKKEN Groen(er)! De inschrijving in deze 2e ronde loopt tot 30 juni 2021.
Omschrijf in het veld hierboven je idee Let op! Nieuwe ideeën waarin 60 % van de struiken die worden toegekend, goed zijn voor dieren (biodiversiteit) en 40 % van de struiken vooral bedoeld zijn om door mensen van te smullen
Ideeën waarbij je partners betrekt krijgen voorrang. Een partner kan zijn: een maatschappelijke organisatie of natuurorganisatie in de Hof van Twente, een hovenier, ondernemers, een supermarkt of agrariërs. Nieuwe initiatieven krijgen voorrang op bestaande groene initiatieven
Geef aan welke eigen middelen je inzet en hoe je jaarlijks het onderhoud van de struiken wilt vormgeven
Hoe meer soorten, hoe meer dieren en jij ervan kunnen genieten.
Vul in het adres en de postcode en de plaats in de Hof van Twente
Vul je naam, telefoonnummer en emailadres in