Voor je een boom gaat planten

Je wilt graag een boom planten en je wilt ook graag dat die boom groot en oud kan worden! Lees je mee wat daar allemaal bij komt kijken in de Hof van Twente?

Stap 1: Denk eerst vooruit als je een boom wilt gaan planten

 • Niet alle mensen willen schaduw, of `boomafval’ op hun eigen terrein van bomen die jij wilt planten . Ga eerst in gesprek met elkaar over het belang van bomen voor jou in je buurt.
 • Houd rekening met ziektegevoelige soorten of soorten die een habitat zijn voor andere schadelijke flora/fauna
 • Denk vanuit de ecologische en biologische wetenschap bij het planten van bomen en vraag om raad als je niet weet hoe dat in jouw buurt zit.
 • Houd rekening met beperkingen in het kader van de  de wegenverkeerswet (takvrije hoogte en andere richtlijnen) of andere regelgeving binnen en buiten de bebouwde kom in de Hof van Twente.
 • Houd rekening met bestemmingen van gronden ( in een bestemmingsplan kan het soms verboden zijn om bomen te planten).

Stap 2 : Een boom wordt pas groot door te wortelen in de aarde

 • Bomen en grote heesters kunnen daarom niet geplant worden op kabels en leidingen in de grond, immers bomen stellen fysische en biochemische eisen aan de ondergrond.
 • Kies dus de juiste boom bij de juiste type grond/bodem. Lees meer op deze site:  https://bomenwijzer.be/zoeken
 • Een boom planten in aarde dat (door wat voor reden ook) is bewerkt door de mens, vergt altijd aanpassing bij het planten. Een boom in schraal zand groeit ook als een boom in schraal zand.
 • Water is essentieel voor de groei van een boom, dus dat moet beschikbaar zijn in de bodem. In de eerste 2 jaar geef je daarom je boom water, zo weet je zeker dat je boom kan aanslaan.
 • Een boom vergt, net zoveel ondergrondse groeiruimte als bovengronds. Elke soort boom heeft zijn eigen kenmerkende vereisten.

Stap 3:   Een boom heeft bovengronds ruimte nodig:

 • Elke boom heeft zijn eigen stam en kroonarchitectuur. Ga daarom altijd uit van zijn volwassen vorm en omvang voor het bepalen van zijn locatie. Je wilt geen boom planten die schaduw geeft op je zonnepanelen op je dak.
 • Plant een boom niet op een plek waar de boom hinder heeft van verkeer of er schade aan kan toebrengen. (denk ook aan uitzichtbelemmering verkeersveiligheid)
 • Wie gaat de boom (soms) snoeien? Denk na over beheervriendelijke plantlocaties.
 • Wat zijn de nevenfuncties van de  door jouw te planten boom?  Houd rekening met ecologische, esthetische en recreatieve aspecten.
 • Houd ook rekening met de landschapsstructuur, groenstructuur of ecologische structuur van de plantlocatie in combinatie met de door jou aan te planten boom. (ook potentieel natuurlijke vegetatie)