DE GROENE LOPER HOF VAN TWENTE
Samen met jou willen we de Hof groener maken

Info Groene Loper

De Groene loper Hof van Twente  wil de komende 2 jaar alle bewoners, bedrijven, scholen en zorginstellingen in de gemeente Hof van Twente uitdagen om zelf meer bij te dragen aan natuur, landschap en biodiversiteit. De verschillende soorten natuur op aarde houdt alles in balans. Maar diezelfde natuur zorgt ook voor schaduw en welbevinden. Natuur en bomen houden water en de bodem vast (klimaatadaptatie), de natuur geeft ons voedsel.

Vanaf januari 2018 tot en met juli 2018 wordt  deze misse en ambitie vertaald in een plan van aanpak met betrekking tot:

  • Werving van eigen co -financiering, fondsen, sponsoring, bijdrages in natura
  • Verbreding van de organisatorische basis door middel van het formeren van een klankbordgroep
  • Behoeftepeiling bij bestaande groene initiatieven in de Hof van Twente
  • Vouchersysteem lanceren om nieuwe initiatieven van startkapitaal te voorzien
  • Educatie biodiversiteit aanbod ontwikkelen i.s.m Hofpower.
  • Vergroten van de zichtbaarheid van de Groene Loper;
  • Verbreding met andere thema’s zoals duurzame energie en klimaatadaptatie door samen te werken met Hofkracht.