DE GROENE LOPER HOF VAN TWENTE
Samen met jou willen we de Hof groener maken

Achtergrond

Eind 2017 is bij een aantal groene initiatieven, gestimuleerd door de gemeente Hof van Twente,  het idee ontstaan en om een Groene Loper in gemeente Hof van Twente te starten. De inmiddels geformeerde werkgroep Groene Loper Hof van Twente wil de komende 2 jaar door kennis te delen, vooral nieuwe ideeën en initiatieven tot stand laten komen ter verbetering van de biodiversiteit. Deze initiatieven kunnen variëren van opnieuw vergroenen van een (woon)wijk, een buurttuin, stadslandbouw, erfinrichting, maar denk ook aan groene speelplaatsen voor kinderen, educatie en workshops tot bloemen/bijen-linten. De gemeente Hof van Twente heeft zich bereid verklaard de werkgroep Groene Loper te faciliteren, evenals financieel te ondersteunen, waardoor borging en inbedding in de gemeente gelijk plaats vindt vanaf het begin.

Werkgroepleden Groene Loper Hof van Twente:

  • Henk-Jan Kempers - IVN Diepenheim
  • Alexandra Tempelman-Bobbink - Bewoner/Operatie Steenbreek
  • Roordink/Frans Kruse - Stichting Hofvogels
  • Alberta Groteboer - Bewoner asbestsaneringswijk `t Gijmink
  • Martin Degen - Landschap Overijssel
  • Evelien Riesmeijer - Gemeente Hof van Twente
  • Ina van de Riet - Boerderij Wessels Erve/ Stichting Stadslandbouw Hof van Twente
Marianne Hutten