(te) Veel belangstelling voor het huren van moestuinen in Goor

In de Reggetuin in Goor kunnen dit jaar ook particulieren een moestuin huren. De Stadslandbouw deelde dit bericht via Goors Nieuws . Diezelfde avond werden de Stadsboeren gebeld en kwamen er veel mailtjes binnen.

In Delden is al een moestuinvereniging en ook deze is dit jaar al volgeboekt.

De Stadslandbouw Hof van Twente, dit seizoen de beheerder van de Reggetuin,  is super blij dat er zoveel interesse is. Alle moestuinen zijn inmiddels vergeven (aanvragen op volgorde van binnenkomst afgehandeld)

Voor Goor is een reservelijst/ wachtlijst gemaakt  van de vele belangstellenden die we dit jaar moeten teleurstellen.

De Groene loper hof van Twente zoekt het komende jaar naar meer grond(en) waar mensen aan de slag kunnen met het verbouwen van groente. Wil je op de reservelijst/wachtlijst voor een eigen moestuin in de Hof? Stuur ons een mail en vermeld je Naam, Adres (en) Woonplaats.

Hoe mooi zou het zijn om samen in alle kernen grote(re) moes/volkstuinen te kunnen creëren?