Samen maken we natuur van onze buurt!

Bomen leveren een belangrijke bijdrage in onze straat. Op deze pagina willen we je informeren en enthousiast maken om het belang van 1,1 miljoen extra bomen in de Provincie Overijssel zichtbaar te maken. We willen niet lang praten, maar aan de slag met bomen planten in de Hof van Twente.  Doe jij mee om in de komende 3 jaar 35000 extra bomen te helpen planten? Iedereen een extra boom in de Hof van Twente!

Hoe gaan we dit doen:

  • Door iedereen tussen de 1 en 100 jaar te informeren en uit te nodigen om mee te doen in de Hof van Twente.
  • En door samen bomen planten in buurtschappen, op buiten-erven, en in de zes kernen van de Hof van Twente.
  • Maar we willen ook agrariërs te inspireren om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen door (voedsel)bomen aan te planten.
  • De 35 bomen uit de boomcirkel van de Groene Loper Hof van Twente dienen als ambassadeur en vertellen het boomverhaal verder, daardoor ontstaat een olievlekwerking
  • Daarom organiseren we  boommanifestaties en boomfeesten in samenwerking met gemeente Hof van Twente en Hofpower, omdat het goed is om elkaar te ontmoeten tussen de bomen.