natuurakker

Zaai je eigen natuurakker of bloemenweide

Zaai je eigen natuurakker of bloemenweide in de Hof van Twente en draag bij aan de biodiversiteit!

De bloemrijkdom in het buitengebied neemt al jarenlang sterk af en daarmee leefgebied voor insecten, boerenlandvogels en andere dieren. Steeds meer particulieren zaaien (een deel van) hun grond in met een bloemenmengsels.  Landschap Overijssel ondersteunt  het aanleggen van bloemrijke plekken door collectieve inkoop van zaaigoed en door het verspreiden van kennis over aanleg, ontwikkeling en beheer. Bestel voor 13 maart een van onderstaande zaaimengsels via   www.landschapoverijssel.nl/mijn-natuurakker.  Zaaimengsels waar je uit kunt kiezen zijn:

  • Akkerbloemen: een mengsel van 1-jarige akkerbloemen
  • Natuurakker: een mengsel van 1- en 2-jarige akkerbloemen en granen
  • Bloemenweide: een mengsel van meerjarige bloemen

Voorwaarden :

  • Je bent grondeigenaar of grondgebruiker in Overijssel
  • Jouw natuurakker, bloemenweide of bloemenrand heeft een minimale oppervlakte van 100 m2 (deze minimale hoeveelheid geldt voor ieder mengsel dat besteld wordt)