Gerard Oude Meijers van de Groene werkgroep kerk Hengevelde

Groen voor grijs op parkeerterrein kerkplein in Hengevelde

Afgelopen april (2024) werd er in Hengevelde een klein feestje gevierd. Aanleiding was de officiële opening van het vernieuwde en vooral vergroende kerkplein. Gerard Oude Meijers,  van de werkgroep Samen Groen van de dorpscoöperatie in Hengevelde, is trots op het werk dat is verricht.

Versteende plekken vergroenen

“Het plein achter de kerk, was voorheen een groot verhard terrein. De gemeente heeft de kerk gevraagd een stuk van dit plein te vergroenen. Daarvoor was subsidie van ‘Groen voor grijs’ beschikbaar. Samen met de gemeente, een hovenier, het parochiebestuur en vrijwilligers hebben we het vergroeningsplan opgesteld en inmiddels gerealiseerd. Het is nog te pril om de vergroening als inwoner al te zien. Maar het doel van dit groenproject is natuurlijk om meer biodiversiteit te creëren. Dat is goed voor de inheemse flora en fauna en voor de leefbaarheid voor mens en dier. Versteende plekken vergroenen zorgt voor meer verkoeling en het vasthouden van regenwater. Daarnaast wordt het dorp groener en bloemrijker. En daarmee ook aantrekkelijker voor inwoners en toeristen om te wandelen en te recreëren.”

Honderd vierkante meter klinkers op één hoop

“We hebben maar liefst honderd vierkante meter klinkers uit het kerkplein gehaald. Die liggen daarginds nog op een hoop. In de groenperken hebben we rondom de planten een mengsel van onder andere lavakorrels aangebracht. Dat scheelt een stuk in het onderhoud. Ook hebben we beplanting aangebracht rond de perenbomen die hier al stonden. Daarnaast hebben we een paar houten zitjes neergezet, waar je gezellig kunt zitten. Sinds kort staat er ook een insectenhotel. Dat is gemaakt door de organisatie Stadslandbouw Hof van Twente en Hofvogels .”

Blij met onze vrijwilligers

“Ik ben heel blij met onze groep vrijwilligers. Onze tuingroep bestaat uit vier vrijwilligers die de tuin rond de kerk onderhouden. Daarvoor komen we meestal om de veertien dagen bij elkaar. In de herfst iets vaker, omdat we dan veel blad opruimen. Er zijn ook nog elf vrijwilligers die het groen op en rond het kerkhof verzorgen. Het is niet altijd makkelijk om hiervoor mensen te charteren. Maar zodra er iemand 65 jaar wordt probeer ik hem te pakken te krijgen.”

Plannen voor gedenkbos
“Als werkroep Samen Groen willen we graag nu en in de toekomst samen met de inwoners en de gemeente Hof van Twente werken aan een nog mooier en groener Hengevelde. Zo heb ik al een mooi plan om het oude processiepad (pad voor pelgrims) in ere te herstellen. En momenteel werken we een plan uit om van het ponyweitje achter het kerkhof een mooi gedenkbos te maken. Of dit haalbaar is, is afhankelijk van de opbrengst van de Haringparty die binnenkort wordt gehouden. Want zo’n plan kost toch al gauw 100.000 euro. Ja, dat is veel geld, maar als je niet begint gebeurt er niks.”

“De bestaande sportvelden in Hengevelde moeten in de toekomst mogelijk verhuizen. Op die plek komt dan woningbouw. In die nieuwe woonwijk kun je natuurlijk heel leuk allerlei duurzaamheidsmaatregelen treffen, zoals hemelwaterafvoer en groene bermen creëren. Daarover hebben we al bij de gemeente aan de bel getrokken. We praten graag mee! Hengevelde heeft best veel bomen en een groen hart. Daar moeten we zuinig op zijn!”