Struikenactie Mmmm.. natuur om op te (vr)eten

Samen maken we de Hof actief en betrokken groen(er)!

 Informatie over de struikenactie in het kader van   Mmm… Natuur om op te (vr)eten…. Hapje voor jou, hapje voor mij.

21 april 2022:  Informatiebijeenkomst Struikenactie Mm…. Natuur om op te (vr) eten, hapje voor jou..hapje voor mij?

Op 21 april j.l was het dan zover… de informatiebijeenkomst Mmm …Natuur om op te (vr)eten, kon eindelijk doorgang vinden op Erve Tankink aan de Tankinksweg 12 in Ambt Delden. 13 buurtinitiatieven, en 20 rustpunteigenaren waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst om nader met elkaar kennis te maken en om te kijken hoe er meer samengewerkt kan worden. De 18 aanwezigen genoten van koffie met heerlijke zelfgemaakte appeltaart. De groene loper is benieuwd hoe de Rustpunten en buurtinitiatieven elkaar kunnen versterken in ondernemerschap,  lokale producten en diensten in combinatie met meer natuur en biodiversiteit.

Deze informatiebijeenkomst is een wezenlijk onderdeel van het plan van aanpak van onze struikenactie in de Hof van Twente in 2021. Struiken voor verbinding in het kader van hapje voor jou (biodiversiteit versterken) en hapje voor mij (toekomstbestendig eten, ondernemen en ooktoerisme).  Een aantal aanwezigen heeft de handen al ineengeslagen en er wordt een 2e werkavond gepland om de ideeën die in deze bijeenkomst zijn opgehaald om verder te brengen.

Lees hier het verslag van deze informatieavond  

 

21

13 (buurt)initiatieven met groene ideeën, waarvan 6 nieuwe, die een idee hebben ingediend om in aanmerking te komen voor gratis struiken in het kader van Mmmm… Natuur om op te (vr)eten zijn gehonoreerd. Alle Rustpunten in de Hof van Twente hebben aangegeven mee te doen. Dat betekent dat 20 (! ) rustpunten een pakket struiken ontvangen. Rustpunten keuzepakketten Struikenactie groene loper en we aan de slag kunnen met een (smul)fietstocht. 

De struiken (besteld bij plaatselijke hoveniers Wentink en Marc Deeterink) worden door de werkgroep in pakketten keuzepakketten Struikenactie groene loper gesorteerd en gebundeld  op 24 november en ingekuild tot 27 november. Op 27 november bezorgen we de struiken op de opgegeven plantadressen en aan alle Rustpunten. Op 25 november planten 62 leerlingen van OBS de Zwaluw en Basisschool de Welp struiken bij 2 initiatieven in Markelo. Deze leerlingen hebben voorafgaand aan de plantactiviteit een inspirerende les `bomen en struiken’ gehad van Ina van de Riet, namens HofPower

Via Hooltwark leveren we er een vogelnestkastje (dubbeldoel voor roodborstje/mezen) bij per rustpunt/initaitef.

Vnr

Omschrijving initiatief

Aantal toegewezen pakketten

Totaal aantal struiken

1

Plukfruit bij rustpunten (20 rustpunten)

1 pakket per rustpunt beschikbaar

1

Per rustpunt

200

2

Eetbaar groen Kindcentrum Herike Elsen

5

50

3

Eetbaar groen uitbreiden Frans Halsstraat 

1

10

4

Eetbaar groen speelveld Scherpenzeelseweg

3

30

5

Eetbare struiken mens/dier op de Hemmel Markelo (groep 8 obs de Zwaluw) 25 november

5

50

6

Eetbaar groen MMMZ startpunt insect snelweg

2

20

7

Eetbaar groen Onder de Wieken Goor 

1

10

8

SMULPAD  kerktuin Hengevelde

5

50

9

Verbindend groen Buurtschap Stokkum

5

50

10

Randbeplanting Erve Hooijerinck Delden

5

50

12

Eetbaar groen Scouting Stoevelaarsgroep Goor

1-5

50

13

Buurtproject langs Potbeek Markelo

(groep 8 Basisschool de Welp) 25 november

5

50

Heb je een groen idee om samen met je buren uit te voeren en is dit idee `openbaar beleefbaar’? Neem contact op via de mail en wie weet kunnen we ook jouw idee nog honoreren in de toekomst vanuit het programma `Kleurrijk Leven’ in de Hof van Twente. Mail naar:  info@groeneloperhofvantwente.nl