Tel mee voor de nationale bijentelling op 18 en 19 april?

Het is voorjaar. De tuin en vele bomen en struiken staan in bloei. Al deze bloemen worden bezocht door bijen, hommels, zweefvliegen en andere insecten. Hoe meer bekend is over deze dieren,hoe beter de bijen geholpen kunnen worden. Daarom wordt iedereen gevraagd mee te doen aan het 3e landelijk bijenonderzoek.

Geen bijenlessen in 2020 op de scholen in de Hof van Twente
HofPower, het schoolprogramma van de gemeente over duurzaamheid en techniek, zou deze maand begonnen zijn met de bijenlessen. In april stonden al veel lessen ingepland voor kleuters met de zogenaamde bijendans en voor groep 3/4 het maken van zaaibommetjes. Door het coronavirus kunnen deze lessen niet doorgaan.

Maar….iedereen kan wel op een andere manier aan de slag met bijen. Op 18/19 april vindt de nationale bijentelling plaats. Doe je mee vanuit je eigen achtertuin!

Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling
om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen”. Door het zaaien van bloemenmengsels, aangepast bermbeheer, particuliere en gemeentelijke initiatieven (zoals tegel eruit-plant erin) worden hier en daar meer insecten gezien.

Meedoen is makkelijk, ook als iemand niet zoveel van bijen weet. Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Het formulier en het bijengidsje zijn te downloaden op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling. Vorig jaar deden ruim 5000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks de kou dat weekend – bijna 54.000 bijen. “Het zou geweldig zijn voor het onderzoek als er ook dit jaar van veel mensen tellingen binnen komen”, aldus Koos Biesmeijer. Voor een goed resultaat hebben de onderzoekers de tellingen van vijf opeenvolgende jaren nodig.