Hofkrachtcafe in de berm op 5 juli 2021 tussen 19.30 uur – 21.00 uur

Het ‘recept’ van een Hofkrachtcafé is heel simpel: een inspirerende lezing op een inspirerende locatie met als doel elkaar te inspireren en kennis te delen!

Biodiversiteit en maaibeleid van bermen en sloten in de Hof van Twente 

Er is veel over maaibeheer te doen. Zeker nu, half juni, overal de maaimachines actief zijn. Een veelgehoorde reactie is “Hou nu toch eens op met maaien en laat de natuur haar gang gaan. Waarom toch steeds alles weghalen, juist nu het zo mooi bloeit”. Een begrijpelijk reactie, maar het is goed wat meer uitleg te geven over waarom maaien soms wel moet en dat het gaat om de manier waarop.

Daarom dit Hofkrachtcafe in de berm op 5 juli a.s. tussen 19.30 uur en 21.00 uur in Markelo waarvoor we je van harte uitnodigen!

Programma: 

  • Leo Mees ten Oever trapt af met een inspiratie`boost’ over het belang van de berm inzake biodiversiteit in 15 minuten.
  • De Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen vertellen over hun opgaven en hoe zij het maaien in combinatie met biodiversiteit kunnen en willen combineren.
  • Bas Schuite en Lieuwe Oost van  Gemeente Hof van Twente sluiten het inleidende kennis café in de berm af, over de gemeentelijke opgaven in combinatie met opgaven t.a.v. biodiversiteit.
  • Daarna is er ruim tijd voor het uitwisselen van vragen en meedenken.

Aanmelden (verplicht) 30 personen toegestaan

Mail naar  info@hofkracht.nl   

Locatie/toegang en parkeren : 

Parkeer je fiets (of auto) op de hoek van de Stokkumerweg /Goorsestraat in Markelo in de berm. Neem zelf een campingstoeltje en drinken voor jezelf mee. We lopen samen naar de berm waar het Hofkrachtcafe in de Berm plaats vindt.

Kleding:

P.S   Bescherm je benen en voeten, je loopt door lang gras/berm.