Najaaractie planten van `waarde’, maak van je tuin een kraamkamer

In het kader van Hof nog groener kunnen inwoners (3 buren samen) plantpakketten met een waarde van € 50,00 aanvragen voor slechts € 5,00 via de groene loper Hof van Twente.  Lees meer over het `hoe en waarom’