Adopteer een boomspiegel

Samen zorgen we voor bomen

Veel bomen in de kernen binnen de bebouwde kom staan tot aan de stam in de verharding. De groene loper heeft beplanting beschikbaar om rondom de stam van de boom een groene boomspiegel te realiseren. De enige voorwaarde die we stellen is dat deze beplanting samen met de boom liefdevol verzorgd wordt.


Welke boom halen we uit de bestrating in de Hof?

Meld je aan door een foto te sturen van de boom die je uit de verharding wilt halen en geef aan hoe je voor deze boom wilt gaan zorgen. Stuur je foto en je contactgegevens naar info@groeneloperhofvantwente.nl Samen met groen- en wijkbeheer van de gemeente Hof van Twente selecteren we de bomen die ingestuurd worden.